STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Wildze
  08-470 Wilga,
   ul. Warszawska 34
  tel/fax: (025) 685 30 57 


  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Wilga Powstało staraniem władz gminnych.

  Gminne Centrum Informacji w Wildze świadczy usługi od 19 października 2005r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 19.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI w Wildze można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Wilga, powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI w Wildze można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE