STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji

 w Wildze

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Wilga i okolic, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych miejskich i powiatowych.